• Проект повестки дня очередного заседания Думы

    Проект повестки дня очередного заседания Думы

    Проект повестки дня очередного заседания Думы

    Проект повестки дня на 15.03.2018 (в ред от от 19.03.2018)